Pocetna     O nama     Medicinske Usluge     PRP Terapija     Laboratorijske Analize     Edukacioni Centar     Reference     Kontakt
Tim lekara:

dr Vladan Petrović,
spec. opšte hirurgije i ortopedije

dr Slobodan Džudović,
spec. dečje hirurgije i ortopedije

dr Mladen Maksić,
spec. ortopedije i traumatologije

dr Nikola Čikiriz,
spec. medicine sporta

dr Džihan Abazović,
spec. urgentne medicine

Partneri

O nama

Klinika „RENOVA“ je zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima: Specijalističku Hiruršku Ordinaciju „RenovaMed“ i
Laboratoriju za Medicinsku Biohemiju „RenovaLab“
.


Klinika „RENOVA“ je prvi CENTAR REGENERATIVNE MEDICINE u Srbiji!

Regenerativna medicina je novi pravac u medicini zasnovan na primeni autolognih regenerativnih terapija.
Naša ustanova kao autolognu regenerativnu terapiju koristi Plazmu Bogatu Trombocitima (Platelets Rich Plasma / PRP).

PRP se izdvaja iz uzorka sopstvene krvi sofisticiranom tehnologijom tako da krajnji produkt sadrži faktore rasta u visokim koncentracijama.

Klinika „RENOVA“ pruža usluge i primenjuje autolognu regenerativnu terapiju u oblastima ortopedije, sportske medicine, u lečenju hroničnih rana, estetske medicine.

Za pružanje najadekvatnije usluge brine se tim lekara sastavljen od eminentnih stručnjaka iz oblasti ortopedije, hirurgije, neurohirurgije, urgentne medicine, endokrinologije, biohemije.


NAŠI LEKARI SU UČESNICI SVETSKIH KONGRESA, AUTORI RADOVA I NOSIOCI MNOGOBROJNIH PRIZNANJA IZ OBLASTI REGENERATIVNE MEDICINE!

Klinika "RENOVA" - Zagorska 13b, Zemun, Srbija - tel. +381 11 316 39 87 | +381 11 261 92 42